ساعت ویکتوریا

نام:
ايميل:
سايت:
   
متن پيام :
حداکثر 2000 حرف
كد امنيتي:
  
  
 

با سلام خدمت جناب آ‍قاي دكتر رحمت سخني عرض به خدمت كه پسر اينجانب اكنون شش سال دارد ودوسال است كه تشنج ميكند داروهاي زيادي دراين دوسال مصرف نموده كه هيچكدام جواب نداده از جنابعالي تقاضا دارم دراين مورد مارااهنمايي فرماييد داروهايي كه مصرف كرده والپرات سدم - فنوباربيتال) والپرات سديم- فنوباربيتال- توپاماكس ) والپرات سديم - فنوباربيتال- فني تويين) والپرات سديم فنوباربيتال - كلونازپام) والپرات سديم فنوباربيتال-كپرا ) والپرات سديم - فنوباربيتال- استالازميد) والپرات سديم - فنوباربيتال- سابريل) والپرات سديم -فنوباربيتال- استالازميد) علائم تشنج خميدگي گردن يا لحظه اي براي چند ثانيه حدود پنچ شش ثانيه ازلحاظ تكلم ويادگيري مشكل دارد وكفتاردرماني ميرود