قرمز سبز آبي خاکستري
آن كه چيزى را جويد ، بدان يا به برخى از آن رسد . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت