قرمز سبز آبي خاکستري
خداوند، آدم هفتاد ساله اي را كه در رفتار و جلوه، چون جوان بيست ساله است، دشمن مي دارد . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت