بخش های مرتبط
پيام
درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] خبرهاي نگران کننده از آراز! گفته شده آلودگي اخير رود آراز از سوي ارمنستان به حدي شديد بوده که حتي ماهيان بزرگي چون اسبله را نيز از پاي درآورده است گؤزل اورمو @urmuazarbayjan
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
سلام وروزبخيروسپاس ازلايکت دوست خوبم رايحه ي انتظار عزيز مرسي
ارمنستان اشغالگرتنهاکشوريي هست که باحمايت مستقيم روسيه درآلوده کرده عمدي آبهاورودخانه هاي توسط ضايعات اتمي نقش ويرانگرايفاميکند
سلام وشب بخيروسپاس ازلايکتان دوستان خوبم جبهه مقاومت اسلامي ، رايحه ي انتظار ، طنين آرامش ، وزنه سياسي عزيزمرسي
Famooسلام وصبح بخيروسپاس ازلايکت لطف کردي
درب کنسرو بازکن برقی