شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] خبرهاي نگران کننده از آراز! گفته شده آلودگي اخير رود آراز از سوي ارمنستان به حدي شديد بوده که حتي ماهيان بزرگي چون اسبله را نيز از پاي درآورده است گؤزل اورمو @urmuazarbayjan
سلام وروزبخيروسپاس ازلايکت دوست خوبم رايحه ي انتظار عزيز مرسي
ارمنستان اشغالگرتنهاکشوريي هست که باحمايت مستقيم روسيه درآلوده کرده عمدي آبهاورودخانه هاي توسط ضايعات اتمي نقش ويرانگرايفاميکند
سلام وشب بخيروسپاس ازلايکتان دوستان خوبم جبهه مقاومت اسلامي ، رايحه ي انتظار ، طنين آرامش ، وزنه سياسي عزيزمرسي
Famooسلام وصبح بخيروسپاس ازلايکت لطف کردي
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top