شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] اگر ايران نتواند تا سال ميلادي جلوي خشک شدن درياچه اروميه را بگيرد، زنده بودن دست کم ميليون نفر در معرض خطر قرار خواهد گرفت/ تسنيم @millat_news
سلام وروزبخيروسپاس ازلايکت دوست خوبم رايحه ي انتظار عزيز مرسي
2-دست خط
سلام...از اين دولت اميد خير نيست خود مردم بايد بفکر راه نحات باشند
{a h=roozegaran}2 دست خط{/a} سلام دوست خوبم دولت اميدوازاين حرفها!!!!! بانام احياي درياچه اورميه راي دههاميليونهاآذربايجاني رابه خوداختصاص داداماتا به امروزيک کارمفيددراين باره نکرده وتنهايک نتيجه عايداين دولتيان خواهدشدصلب حمايت هميشگي آذربايجان ازآنهاوعدم گذشت آنها
سلام وشب بخيروسپاس ازلايکتان دوستان خوبم طنين آرامش ، جبهه مقاومت اسلامي ، انديشه نگار، وزنه سياسي ، من.تو.خدا عزيزمرسي
Famooسلام وصبح بخيروسپاس ازلايکت دوست عزيزمرسي
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top