كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) دكتررحمت سخني Dr.Rahmat Sokhani

دكتررحمت سخني Dr.Rahmat Sokhani
[ شناسنامه ]
نئجه درمان اولاجاق اولسا طبيبين ياراسي ...... جمعه 96/10/15
در غوغاي اين شهر آشوب زده دلتنگ يک نداي آرامبخش دهنده ام ...... پنج شنبه 96/10/14
شعرزيباي ترکي من ايستيرم با ترجمه فارسي ...... جمعه 96/10/8
سناريوي جعلي کشتار ارامنه مدلي از هوکاست جعلي کشتار يهوديان ...... چهارشنبه 96/9/22
سري دهم کاريکاتورآبان 96سايت کاريکاتوردکترسخني Dr. Rahmat Sokha ...... دوشنبه 96/9/20
سري نهم کاريکاتورآبان 96سايت کاريکاتوردکترسخني Dr. Rahmat Sokha ...... دوشنبه 96/9/20
سري هشتم کاريکاتورآبان 96سايت کاريکاتوردکترسخني Dr. Rahmat Sokh ...... يكشنبه 96/9/19
سري هفتم کاريکاتورآبان 96سايت کاريکاتوردکترسخني Dr. Rahmat Sokh ...... شنبه 96/9/18
سري ششم کاريکاتورآبان 96سايت کاريکاتوردکترسخني Dr. Rahmat Sokha ...... شنبه 96/9/18
سري پنجم کاريکاتورآبان 96سايت کاريکاتوردکترسخني Dr. Rahmat Sokh ...... شنبه 96/9/18
سري چهارم کاريکاتورآبان 96سايت کاريکاتوردکترسخني Dr. Rahmat Sok ...... شنبه 96/9/18
سري سوم کاريکاتورآبان 96سايت کاريکاتوردکترسخني Dr. Rahmat Sokha ...... جمعه 96/9/17
سري دوم کاريکاتورآبان 96سايت کاريکاتوردکترسخني Dr. Rahmat Sokhan ...... چهارشنبه 96/9/15
سري اول کاريکاتورآبان 96سايت کاريکاتوردکترسخني Dr. Rahmat Sokha ...... چهارشنبه 96/9/15
شعرترکي آذربايجاني سوْن پاييزبا ترجمه فارسي ...... چهارشنبه 96/9/1
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها