كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) دكتررحمت سخني Dr.Rahmat Sokhani

دكتررحمت سخني Dr.Rahmat Sokhani
[ شناسنامه ]
دکتر محمد رحيم کاکايي مشاور رايگان پزشکي دراينترنت ...... دوشنبه 88/9/2
دکتر کورش هدايت رسا فرزند برومند پايتخت فرهنگي جهان اسلام ...... شنبه 88/8/30
ورود دکترتوحيد اشرفي فرزند ديگري ازخطه آذربايجان درآموزش پزشکي ...... پنج شنبه 88/8/28
افتتاح سايت پزشکي دکترجعفرسياه چشم ...... شنبه 88/8/23
شاهين سرافراز آذربايجان خلبان شهيدسرتيپ غفورجدي ...... جمعه 88/8/22
گؤرموشو ک ...... سه شنبه 88/8/19
آموزش خوب زيستن بيماران ايدزي ...... سه شنبه 88/8/19
پناهگاهي امن براي بيماران ايدزي(قسمت سوم) ...... چهارشنبه 88/8/13
به گدايي عشق تو محتاجم ...... شنبه 88/8/9
پرسش و پاسخ افراد مشكوك به بيماري ايدز(قسمت دوم كلبه امن ) ...... شنبه 88/8/9
کلبه اي امن ، براي بيماران ايدزي ...... سه شنبه 88/8/5
بيماري هاي قابل انتقال از طريق دريافت خون ...... چهارشنبه 88/7/29
روانشناسي رفتارانواع خانواده ها با کودکان ...... شنبه 88/7/18
توريسم جنسي کودکان يک تراژدي Child Sex tourism ...... شنبه 88/7/18
سايتهاي مشاوره پزشکي رايگان آذربايجان غربي(2) ...... شنبه 88/7/18
<   <<   11   12   13   14   15   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها