ساعت ویکتوریا

نام:
ايميل:
سايت:
   
متن پيام :
حداکثر 2000 حرف
كد امنيتي:
  
  
 

بالي از پرواز ميخواهد دلم.؟

آسماني باز ميخواهد دلم..

چون قناري هاي آزاد از قفس.؟

پهنهء پرواز ميخواهد دلم.؟

در سكون بي سرانجامي هنوز.؟

جنبش آغاز ميخواهد دلم.؟

روزگاري شد زه خود بيگانه ام.؟

آشناي راز ميخواهد دلم.؟

شب نورد كوچه تنهائيم.؟

يك جهان آواز ميخواهد دلم.؟

در سراب تشنه گامي سوختم.؟

ابر باران ساز ميخواهد دلم.؟