شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
سلام وشب بخير سپاس ازدوستان خوبم مخصوصاآذرخش ،نرگس بانوي عزيزبراي لايک آگاهانه يشان مرسي
سلام ,وروز بخير سپاس ازدوستان خوبم مخصوصا decmlshبراي لايک آگاهانه مرسي
سام سپاس باد صبا براي لايکتان مرسي
سلام و ظهر بخير مادر همامرسي براي لايکتان
سلام ظهر بخير دوست خوبم جبهه مقاومت اسلامي عزيز
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top