شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
سلام وظهربخيروسپاس ازلايکتان دوستان خوبم شمس الظلام ،تنهاي 93 عزيز مرسي
سلام وظهربخيروسپاس ازلايکت انديشه نگارعزيزمرسي
سلام و صبح بخيرو سپاس از لايکتان دوستان خوبم کفش هاي مکاشفه ،جبهه مقاومت اسلامي ،انتظار عزيز مرسي
سلام و شب بخير و سپاس از لايکت دوست خوبم مادر هما عزيز مرسي
سلام و ظهر بخير و سپاس از لايکت دوست خوبم عاشقانه عزيز مرسي
سلام وبعدازظهربخيروسپاس از لايکتان دوستان خوبم طنين آرامش ،سوفيا عزيزمرسي
سلام سپاس از لايکتان :شمس الظلام انديشه نگار کفش هاي مکاشفه جبهه مقاومت اسلامي 2-انتظار طنزکاريکاتوردکترسخني مادر هما 3-عاشقانه طنين آرامش beran 2-سوفيا
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top