شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
http://www.alef.ir/news/3960705287.html
سلام وشب بخير وسپاس از لايکت دوست خوبم انتظار عزيز مرسي
سلام وشب بخيروسپاس ازلايکتان دوستان خوبم راوندي، مادرهما ، وزنه سياسي ، انتظار عزيز مرسي
سلام و سپاس ازلايکتان دوستان خوبم جبهه مقاومت اسلامي ،ابرار،دست خط ،عليرضا خان عزيز مرسي
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top