شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
http://www.alef.ir/news/3960705287.html
سلام وشب بخير وسپاس از لايکت دوست خوبم انتظار عزيز مرسي
سلام وشب بخيروسپاس ازلايکتان دوستان خوبم راوندي، مادرهما ، وزنه سياسي ، انتظار عزيز مرسي
سلام و سپاس ازلايکتان دوستان خوبم جبهه مقاومت اسلامي ،ابرار،دست خط ،عليرضا خان عزيز مرسي
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top