شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
سلام و شب بخير از خبر رحلت جانسوز دوست خوبمان نابغه عزيز بسيار متاثر شدم خداوند رحمتش كند و به خانواده محترم و دوستانش صبر دهد
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top