شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
سلام و شب بخير از خبر رحلت جانسوز دوست خوبمان نابغه عزيز بسيار متاثر شدم خداوند رحمتش كند و به خانواده محترم و دوستانش صبر دهد
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top