شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
2-سما
93/1/8
بيله بيلميه هنوزدا، اوره گيمده بير ايتيک وار ،گؤزوم آختارار هميشه ن،ه ياماندي بو ايتيک لر : دانسته و نداسته هنوزم درون قلبم يک گمشده دارم چشمانم هميشه دنبال گمشده ها ميگردند عجب چيزيه اين گمشده ها
سلام و سپاس دوستان خوبم مخصوصا :2-tabasom، محمد جواد.س، *نور الزهراء*، کامبيز S&N 0511، مهسا خانوم عزيز
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top