شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
سلام و شب بخير :صحرا،کشاورزي نوين عزيز مرسي
خدا قوت - سيدحسين
خدا قوت - سيدحسين - قافيه باران
خدا قوت - سيدحسين - قافيه باران - مسير عرشي
قلمدون
خدا قوت - سيدحسين - قافيه باران - مسير عرشي - نجفي از قيدار
سلام و سپاس از تمام دوستان مخصوصا :مسير عرشي ،قلمدون ،@محمد @، زندگي رسم خوشاينديست، اختصاصي پ، خيارج، قلمدون، قافيه باران، نجفي از قيدار، همسايه خورشيد، شاعر پروانه ها، كشتي نجات ما، كانون فرهنگي شهدا، **::..سارا..::**، طيبه?علي عزيز مرسي
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top